Privacy

Onze firma draagt de bescherming van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaanden en wij houden ons strikt aan de geldende regels van gegevensbeveiliging.  Door onze onderneming worden persoonsgerichte gegevens uitsluitend voor technische of organisatorische redenen verzameld.  In geen geval geven wij uw gegevens door aan derden.  De hiernavolgende verkklaring geeft u een overzicht van onze maatregelen ter bescherming van uw privacy en vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden opgeslagen.

 

Gegevensverwerking op deze internetsite
Wij gebruiken automatisch uw verver-logbestanden, die uw server aan ons doorgeeft, en slaan deze vervolgen op.  Deze gegevens zijn:
  - Browsertype en versie
  - Gebruikte besturingssysteem
  - Ingestelde resolutie en kleurdiepte
  - referrer URL (de ervoor bezochte pagina indien van toepassing)
  - Hostname / IP-Adres van uw computer
  - Tijdstip en datum van de serveraanvraag
Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar en ze worden op geen enkele manier gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen.

Cookies

Zelf slaan wij geen informatie in cookies op.  Voor zover ons systeem een sessie genereert (herkenbaar aan de URL-parameter "|request_uid=yes" of een alfanumerieke tekenreeks in plaats van staandaardwaarde "modix") is het wel mogelijk dat de gebruikte webserver de sessie-ID in een cookie schrijft.

Newsletter

Wanneer u zich registreert om onze newletter te ontvangen, wordt uitsluitend uw e-mailadres in onze adresdatabank opgeslagen.  Elke nieuwsbrief die wij versturen bevat onderaan een link waarmee u zich uit de verdeellijst kunt uitschrijven.

Formulieren

De inhoude van de verplichte velden uit de webformulieren en occasioneel uit de niet-verplichte velden worden lokaal opgeslagen in onze adressendatabank voor de verwerking van uw aanvragen.

Bezoekersgedrag

Om onze website beter af te stemmen op de wensen van de bezoeker, worder op meerdere plaatsen Google Analytics Tracking Codes gebruikt.  De gegevens over het bezoekergedrag die via deze codes opgeslagen worden, bevatten geen enkele verwijzing naar de identiteit van de gebruiker.  Evenmin zullen ze nooit - nu of in de toekomst - met persoonsgegevens worden gekoppeld.

Informatierecht

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en het doel waarvoor ze aangewend worden.  Informatie over de opgeslagen gegevens verkrijgt u van onze privacymedewerker via het contactformulier.

Bijkomende informatie

Wij hechten veel belang aan uw vertrouwen en staan u tijdens de kantooruren graag te woord over de verwerking van uw persoonsgegevens.  Wanneer u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over de bescherming van de persoonsgegevens of over een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u zich via het Contactformulier  tot onze privacy medewerker wenden.


Opmerkingen over Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google").  Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.  De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  Google mag deze informatie aan derden verschaffen in het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de infromatie namens Google verwerken.  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt de installatie van cookies verhinderen in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij verwijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie hierover vindt u onder de Algemene Voorwaarden van Google: http://www.google.com/analytics/nl-NL/tos.html 

Gelieve ook de databerschermingsverklaring van Google te lezen op: http://www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html#information

Het verzamelen en oplsaan van gegevens kan op elk moment worden ingetrokken met betrekking tot toekomstige diensten http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl  Wat het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen betreft, willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()“ gebruikt, en dus IP-adressen alleen afgekort verder worden verwerkt om een mogelijk direct verband met personen uit te sluiten.

Back to top